Trivselregler

GRANNSAMVERKAN OCH HÄNSYNSTAGANDE
Att bo och därmed trivas i ett flerfamiljshus, tillsammans med andra människor, bygger alltid på ömsesidig respekt och förståelse för varandra.

KLOCKAN 20.00–07.00 VARDAGAR OCH 20.00–10.00 HELGER OCH HELGDAGAR ÄR DET INTE TILLÅTET ATT:

 • Borra eller spika i väggar.
 • Spela musik på så sätt att det stör grannar.
 • Fest på så sätt att det stör grannar – ett bra tips inför en fest är att informera grannarna vi anslag i porten.
 • Använda hushållsmaskiner på så sätt att det stör grannar.

BALKONGEN
Blomlådor ska för säkerhets skull alltid hängas på insidan av balkongräcket, så de inte förorsakar skador om de faller ner. Tänk på den som bor under dig när du exempelvis vattnar blommor eller sopar golvet ute på balkongen. Skaka inte mattor (ställ för mattpiskning finns på takterassen) eller borsta hunden på balkongen. Mata inte fåglarna, släng inte ut cigarettfimpar, snusprillor, glasflaskor, burkar från balkongen.

GRILLNING
Föreningen har av brandsäkerhetsskäl ett generellt förbud mot grillning ute på balkongerna.

RÖKNING
Rökning är inte tillåtet i hissar, trapphus eller i andra gemensamma utrymmen i huset såsom tvättstuga, takterass eller cykelrum.

FASADEN
Du får inte montera upp stora saker, på fasaden och/eller ute på balkongen, som exempelvis parabolantenner, markis eller göra något annat ingrepp som påverkar husets utseende utan godkännande.

TRAPPHUS
Båda trappuppgångar (A- och B-port) ska, enligt svensk brandskyddslag, hållas fria från brännbara föremål, såsom exempelvis mattor, soppåsar, cyklar med mera. Trapphusen får inte användas som förråd – inte ens tillfälligt.

BARNVAGN OCH RULLATOR I TRAPPHUS
Barnvagn och rullator ska placeras på bottenvåningen under trappan.

TVÄTTSTUGAN
Boka tid på bokningstavlan endast med en bokningscylinder. Saknar du bokningscylinder kontakta Styrelsen, se fliken Boendeservice.
Tvättstugeregler:

 • Om tvättid EJ är påbörjad efter 30 minuter in på bokad tid så får tiden övertas av annan boende.
 • Tvättstugan är enbart avsedd för oss boende här i husen. Det är därför inte tillåtet att tvätta åt vänner och bekanta.
 • Torktumlare/torkskåp får nyttjas max 45 minuter efter din avslutade tid.
 • Efter avslutat tvättpass rengör:
  – Filter bakom tvättmaskinerna
  – Töm Lådan (”luddlådan”)
  – Rengör filtret torkskåpet
  – Torka av tvättmaskinerna.

Uppstår något fel på en maskin, felanmäl per omgående till Styrelsen, se fliken Boendeservice.

CYKELRUM
Utöver cykelställningarna ute på gården så finns ett cykelrum tillgängligt i avsedd lokal direkt till vänster om B-porten. Använd din lägenhetsnyckel för att komma in här. I denna lokal får du däremot inte parkera din moped eller motorcykel. Cyklar och mopeder får ej heller låsas fast i stålräcket längs blomsterrabatten ute på gården.

HUSDJUR
Du får naturligtvis gärna ha husdjur, under förutsättning att du håller dem under god uppsikt så att de inte rymmer, förorenar eller på annat sätt förorsakar påtaglig olägenhet för andra. Gården utanför är ingen rastplats för hundar och alla hundar ska vara kopplade i trapphus och på gården utanför.