Boendeinformation

HSB BRF KASTANJETRÄDET 1
Organisationsnummer: 769619-3387.
Fastighetsbeteckning: Kastanjen 5.
Fastighetens byggår: 1940.

Föreningen bildades 2008-09-23 och ombildningen slutfördes under våren 2009. Föreningen består av 60 lägenheter varav 5 upplåts med hyresrätt och resterande med bostadsrätt. 50 lägenheter består av 1 rum och kök, samt 10 lägenheter (alla med balkong ut mot Råsundavägen) består av 2 rum och kök. Föreningen har även 3 kommersiella lokaler – en lager- och kontorslokal, en restauranglokal och en kontorslokal. Huset består av två trappuppgångar med 5 plan i varje uppgång. Om man önskar att få tag i ritningar till sin lägenhet finns dessa under fliken Dokument.

FÖRENINGENS STADGAR
I stadgarna regleras föreningens verksamhet och förhållandet mellan medlemmarna och föreningen. I stadgarna regleras också ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättshavaren. Föreningens stadgar finns att hämta i fliken Dokument.

MittHSB WEBBPORTAL
I webbportalen MittHSB tillhandahålls information om ditt boende, såsom tex avier, pantnoteringar, avtal och bostadsinformation. Här finner du även tjänster som kö-hantering av parkeringsplats samt blanketter för begäran om tillstånd för ändring i lägenhet. Se alltid till att dina kontaktuppgifter är uppdaterade i MittHSB utifall Styrelsen akut behöver komma i kontakt med den boende, tex vid eventuell vattenskada. Vid frågor om MittHSB kontakta HSB Kund- och Medlemsservice.

HEMFÖRSÄKRING OCH BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Styrelsen understryker vikten av att medlemmar och hyresgäster alltid tecknar och innehar en giltig hemförsäkring. Genom föreningens fastighetsförsäkring hos TryggHansa ingår bostadsrättstillägget för respektive medlem.

BRAND- OCH VATTENVARNARE
I varje bostadslägenhet skall det finnas minst en fungerande brandvarnare. Brandvarnaren skall placeras enligt tillverkarens anvisningar och på ett sådant sätt att en brand kan upptäckas tidigt. Brandvarnaren bör placeras så att sovande personer kan väckas av signalen. Styrelsen uppmanar boende att läsa igenom följande information från brandförsvaret:
Om det börjar brinna! och Stäng dörren!

I varje bostadslägenhet skall det också finnas en vattenvarnare placerad under diskhon i köket. Detta för att förebygga vattenskador som är oerhört kostsamma och omständliga för både föreningen och de boende.

Om du som boende saknar brandvarnare eller vattenvarnare kontakta Styrelsen per omgående. Föreningen står för kostnaden av både brandvarnare eller vattenvarnare.

TRIVSELREGLER
Se fliken Trivselregler.

FELANMÄLAN
Se fliken Boendeservice.

REPARATION OCH OMBYGGNAD AV LÄGENHET
Se fliken Ansökningar.

ANDRAHANDSUPPLÅTELSE, ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING
Se fliken Ansökningar.

EL
Leverantör till fastighetens elnät är Vattenfall. Boende ansvarar för att beställa och inneha eget el-abonnemang hos en elleverantör.

BREDBAND, TV, STREAMINGTJÄNST OCH TELEFONI
Föreningen har en gruppanslutning via Telenor. I gruppanslutningen ingår Bredband 500/500 mbit/s, TV-basutbud (för kanalutbud se Telenors hemsida), Telenor Stream och telefoni. En avgift för Bredband på 125 kr/mån och för TV 89 kr/mån aviseras på månads-avin. För internet- och TV-anslutning behöver du en Premiumrouter Telenor i4882 (beställs kostnadsfritt från Telenor), och för själva TV-tjänsten behöver du en HD TV-box (beställs kostnadsfritt från Telenor) alternativt så kan man använda Telenor Stream (ingår kostnadsfritt i gruppanslutningen).
Avflyttning och nyinflyttning
Den avflyttande medlemmen behöver kontakta Telenors kundtjänst för att säga upp sig från gruppanslutningen och sedan returnera utrustningen som man har lånat. Den nyinflyttade måste i sin tur kontakta Telenors kundtjänst för att registrera sig på gruppanslutningen och få hem egen utrustningen. Ett annat alternativ som finns är att den avflyttade överlåter utrustningen till den nyinflyttade och då behöver båda parter skriva på en överlåtelseblankett. Kontakta Telenors kundtjänst för överlåtelseblankett.

VINDSFÖRRÅD
Till samtliga lägenheter i fastigheten hör ett vindsförråd utan lås. Förråden är märkta med samma interna tvåsiffriga nummer som lägenheten har och som också står på utsidan av respektive lägenhetsdörr. Förvara aldrig något stöldbegärligt i dessa utrymmen. Du får inte ställa upp gods i gångarna utanför dessa förråd.

TVÄTTSTUGA
I tvättstugan finns tre stycken tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel. Använd bokningstavlan för att boka din tvättid. Ta bort bokningscylinder efter avslutat pass. Antingen bokar du ny tid eller så parkerar du cylindern. Till varje lägenhet hör en bokningscylinder med nyckel. Saknar du en bokningscylinder, tag kontakt med Styrelsen (en avgift för en ny bokningscylinder debiteras via avin).

GEMENSAMMA UTRYMMEN
Föreningen tillhandahåller ett cykelrum (ingång efter B-porten), cykelställ samt en takterass.

PORTLÅS
Portarnas kodlås är normalt i drift alla dagar mellan klockan 06.00 – 22.00. Övriga tider är portarna låsta och får då inte ställas upp.

HUSHÅLLSOPOR
Hushållssopor läggs i de avsedda sopkärlen som finns i sopskåpen vid infarten.

MATAVFALL
Föreningen har ett separat kärl för matavfall. Sopskåpet är märkt ’Matavfall’. Påsar för matavfall finns att hämta i tvättstugan eller i närmaste matvaruaffär.

PAPPERSÅTERVINNING
Föreningen har ingen egen pappersåtervinning. Boende hänvisas till återvinningscentraler som finner du på Solna Stads hemsida.

GROVSOPOR OCH FARLIGT AVFALL
Grovsoprum saknas i fastigheten. Emballage liksom gamla vitvaror, samt möbler, tas oftast tillbaka av försäljare vid köp av nytt nuförtiden. Utnyttja det. Du får under inga omständigheter dumpa dina grovsopor eller farligt avfall på vinden eller i övriga allmänna utrymmen. Återvinningscentraler finner du på Solna Stads hemsida.

PARKERING
Föreningen har 6 st. egna parkeringsplatser. För att ställa dig i kö till en parkeringsplats logga in på MittHSB och gå till tjänsten Mina Köer (under fliken Min bostad). Här kan du som boende ställa dig i kö för avtalsbunden hyra av en p-plats. I övrigt hänvisas den boende till boendeparkering via Solna kommun. På föreningens entrésida gäller, utöver de markerade parkeringsplatserna, generellt parkeringsförbud. Lastning och lossning får naturligtvis ske men direkt efteråt ska fordonet avflyttas från uppfarten/entrésidan.