Andrahandsupplåtelse

Blankett och ansökan om andrahandsupplåtelse
Blankett för andrahandsupplåtelse tillhandahålls av HSB Kund- och Medlemsservice. Hit skickar du även din ansökan.

Ansökan måste vara HSB Kund- och Medlemsservice tillhanda senast fem (5) veckor innan önskat startdatum för andrahandsupplåtelsen. HSB Kund- och Medlemsservice kontrollerar ansökan och skickar ansökan vidare till Styrelsen för beslut. HSB Kund- och Medlemsservice meddelar beslutet till lägenhetsinnehavaren.

Regler vid andrahandsupplåtelse
Från och med 2023-01-01 kommer HSB BRF Kastanjeträdet 1 inte tillåta andrahandsuthyrning för längre tid än tre år sammanlagt.

Om du som bostadsrättshavare hyr ut bostadsrätten i andra hand utan samtycke från Styrelsen, eller tillstånd från Hyresnämnden, är nyttjanderätten till bostadsrättslägenheten förverkad och bostadsrättsföreningen har rätt att säga upp er för avflyttning i enlighet med 7 kap. 18 § p2 Bostadsrättslagen.

Avgift för andrahandsupplåtelse
Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsupplåtelse på 10% av basbeloppet per år. Avgiften av aviseras på HSB-avin med 1/12 av årsavgiften per månad.