Planerat underhåll och projekt

Uppdaterad 2024-06-10

Framtida underhållsbehov

Föreningen använder HSB:s digitala underhållsplan med översikt av planerat underhåll närmaste 50 åren.

Preliminär plan för planerat underhåll och projekt
2024
Utredning för att ta fram förfrågningsunderlag för renovering av fasad, fönster, balkongramar och takterrassen.

2025
Stamspolning av samtliga lägenheter. I samband med stamspolningen kommer HSB att göra tillsyn i samtliga lägenheter av badrum, läckageskydd under diskbänk, diskmaskin och kylskåp/frys, brand- och vattenlarm samt ventilation.

Relining av liggande avloppsstammar i bottenplattan.

Preliminär planerad byggstart för renovering av fasad, fönster, balkongramar och takterrassen

2026 —>
Ny fjärrvärmecentral samt nya termostater på elementen i samtliga lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen.

Historiskt planerat underhåll och projekt

2023

 • HSB Digital underhållsplan upprättad med översikt av planerat underhåll närmaste 50 åren.

2022

 • Byte av portkodläsare till A- och B-port.
 • Installation av LED-lampa i belysningsarmaturen ovanför A- och B-port.
 • Ny torktumlare och nytt torkskåp i tvättstugan.
 • Hissrenovering av båda hissarna:
  – Utbyte av elektronik och dörrgrind samt slipning & lackning av hisskorg.
 • Underhållsarbete av yttertak:
  – Montering av glidskydd vid uppstigning på tak.
  – Montering av nockband längs med hela nocken som tätas vid återmontering. Skruva fast bitar av lös nockplanka.
  – Montering av två stycken nya takstegar.
  – Montering av räcke på gångbrygga vid ventilationshuvar.
  – Spika fast randzoner (två rader längs med nock, gavlar och takfot samt runt genomföringar).
  – Tvättning, stålborstning och rostgrundning av rost. Grundmålning plåtrena ytor och täckmålning (2ggr).

2021

 • Förlängning av gruppanslutningsavtalet med Telenor för Bredband- och TV-tjänst:
  – Bredband uppgraderat från 250/100 mbit/s till 500/500 mbit/s.
  – Telenor Stream ingår kostnadsfritt i det nya gruppanslutningsavtalet.
 • Ny tvättmaskin i tvättstugan på plats 1 av 3.
 • Byte av el-central (övre plan) och upprättande av gruppförteckning (nedre och övre plan) i restauranglokalen.
 • OVK-besiktning i restauranglokal.
 • Radonmätning – värden godkända av Solna Kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 2021-03-19.

2020

 • OVK-besiktning av fastigheten.
 • Stamspolning.
 • Installation av vattenvarnare i varje lägenhet (placerad i köket under diskbänken).
 • Renovering och upprustning av markytor:
  – Ny asfalt på entrésidan.
  – Ny trappa på entrésidan.
  – Nya smidesräcken till trappan och runt marken på entrésidan.
  – Nya stödmurar på entrésidan.
  – Nya växter planteras på entrésidan.
  – Nya cyckelpollare.
  – Lagning av stödmur (vid busshållplatsen) och trappa på baksida (västra sidan).
  – Nytt staket på baksidan (västra sidan).
 • Installation av ny takfläkt och tilluftsdon till restauranglokalen.
 • Underhåll av värmecentral:
  – Tre stycken ställdon byts ut.
  – Byte av nödventiler.
  – Byte av utesensorn.
 • Reparation av brandcellsdörrar på entréplan i allmänna utrymmen.

2019

 • Energicertifiering (energiklass E).
 • Renovering av utrymmet mittemot Styrelserummet och som färdigställs till en ny kommersiell kontorslokal för uthyrning.
 • Framtagande av gestaltningsplan och upphandling av entreprenaden för renovering och upprustning av marken och infrastrukturen.

2018

 • Installation av nytt brandlarmsystem för allmänna utrymmen.
 • OVK-besiktning i restauranglokal.

2017

 • Totalrenovering av föreningens kommersiella lager- och kontorslokal.
 • Montering av vajrar på taket för att öka säkerheten i samband med snöskottning på taket.
 • Installation av LED-takbelysning och som ersätter lysrören i gemensamma utrymmen.

2016

 • Byte av gruppanslutningsleverantör från ComHem till Bredbandsbolaget samt uppgradering av bredband från 100/100 mbit/s till 250/100 mbit/s.
 • Stamspolning.
 • Installation av värmeåtervinningssystem i restauranglokalen.

2015

 • Montering av råttspärr i avloppsstammen som ansluter till kommunalt avlopp.
 • El-värmeslingor installeras i stuprören för att undvika isbildning i dessa vintertid.

2014

 • Installation av fiber 100/100 mbit/s till samtliga lägenheter.

2013

 • Snörasskydd installerades på yttertaket.
 • Hyreslägenheternas badrum totalrenoverades (5 av 5 lägenheter).

2012

 • Klinkergolv läggs i tvättstugan.
 • A- och B-trapphusen målas om.
 • Inventering av samtliga lägenheters badrum och kök samt kontroll eventuellt värmeläckage vid fönster.

2011

 • Rensning av frånluftskanaler till lägenheter.
 • Stamspolning.
 • Saneringsfirman Nomor kontrollerar vinden efter skadedjur/mal. Inga mal eller skadedjur fanns att hitta på vinden.

2010

 • Inköp och installation av två stycken sophus.
 • Ny mangel installeras i tvättstugan.
 • Godkänd radonmätning.
 • OVK-besiktning i restauranglokal.

2009 – Bostadsrättsföreningen HSB Brf Kastanjeträdet 1 registreras 2008-09-23 och ombildningen slutfördes 2009-06-29.


2007 -> 2008

 • Yttertaket renoveras.

1986

 • Fasaden tilläggsisoleras och putsas.
 • El-installationer i och till lägenheterna byttes ut.
 • Balkongerna renoveras.

1985 -> 1986

 • Stambyte stående avloppsrör, samt byte av vattenrör.
 • Badrummen renoverades.