Projekt och planerat underhåll

Uppdaterad 2023-10-19

Preliminär plan för planerat underhåll och projekt

2024

 • Reparation av takterassen.
 • Stamspolning av badrum/kök i samtliga lägenheter.
 • Utreda värmeledare, termostater och elementens skick.
 • Utreda fönster, balkong samt fasadens skick för att skapa förfrågningsunderlag inför framtida projekt.

2025

 • Modernisering undercentral samt eventuellt värmeledningar, element, termostat beroende på vad utredning visar.
 • Renovering balkongramverken.

Historiskt underhåll och projekt

2023

 • HSB Digital underhållsplan upprättad.

2022

 • Byte av portkodläsare till A- och B-port.
 • Installation av LED-lampa i belysningsarmaturen ovanför A- och B-port.
 • Ny torktumlare och nytt torkskåp i tvättstugan.
 • Hissrenovering av båda hissarna:
  – Utbyte av elektronik och dörrgrind samt slipning & lackning av hisskorg.
 • Underhållsarbete av yttertak:
  – Montering av glidskydd vid uppstigning på tak.
  – Montering av nockband längs med hela nocken som tätas vid återmontering. Skruva fast bitar av lös nockplanka.
  – Montering av två stycken nya takstegar.
  – Montering av räcke på gångbrygga vid ventilationshuvar.
  – Spika fast randzoner (två rader längs med nock, gavlar och takfot samt runt genomföringar).
  – Tvättning, stålborstning och rostgrundning av rost. Grundmålning plåtrena ytor och täckmålning (2ggr).

2021

 • Förlängning av gruppanslutningsavtalet med Telenor för Bredband- och TV-tjänst:
  – Bredband uppgraderat från 250/100 mbit/s till 500/500 mbit/s.
  – Telenor Stream ingår kostnadsfritt i det nya gruppanslutningsavtalet.
 • Ny tvättmaskin i tvättstugan på plats 1 av 3.
 • Byte av el-central (övre plan) och upprättande av gruppförteckning (nedre och övre plan) i restauranglokalen.
 • OVK-besiktning i restauranglokal.
 • Radonmätning – värden godkända av Solna Kommun Miljö- och byggnadsförvaltningen 2021-03-19.

2020

 • OVK-besiktning av fastigheten.
 • Stamspolning.
 • Installation av vattenvarnare i varje lägenhet (placerad i köket under diskbänken).
 • Renovering och upprustning av markytor:
  – Ny asfalt på entrésidan.
  – Ny trappa på entrésidan.
  – Nya smidesräcken till trappan och runt marken på entrésidan.
  – Nya stödmurar på entrésidan.
  – Nya växter planteras på entrésidan.
  – Nya cyckelpollare.
  – Lagning av stödmur (vid busshållplatsen) och trappa på baksida (västra sidan).
  – Nytt staket på baksidan (västra sidan).
 • Installation av ny takfläkt och tilluftsdon till restauranglokalen.
 • Underhåll av värmecentral:
  – Tre stycken ställdon byts ut.
  – Byte av nödventiler.
  – Byte av utesensorn.
 • Reparation av brandcellsdörrar på entréplan i allmänna utrymmen.

2019

 • Energicertifiering (energiklass E).
 • Renovering av utrymmet mittemot Styrelserummet och som färdigställs till en ny kommersiell kontorslokal för uthyrning.
 • Framtagande av gestaltningsplan och upphandling av entreprenaden för renovering och upprustning av marken och infrastrukturen.

2018

 • Installation av nytt brandlarmsystem för allmänna utrymmen.
 • OVK-besiktning i restauranglokal.

2017

 • Totalrenovering av föreningens kommersiella lager- och kontorslokal.
 • Montering av vajrar på taket för att öka säkerheten i samband med snöskottning på taket.
 • Installation av LED-takbelysning och som ersätter lysrören i gemensamma utrymmen.

2016

 • Byte av gruppanslutningsleverantör från ComHem till Bredbandsbolaget samt uppgradering av bredband från 100/100 mbit/s till 250/100 mbit/s.
 • Stamspolning.
 • Installation av värmeåtervinningssystem i restauranglokalen.

2015

 • Montering av råttspärr i avloppsstammen som ansluter till kommunalt avlopp.
 • El-värmeslingor installeras i stuprören för att undvika isbildning i dessa vintertid.

2014

 • Installation av fiber 100/100 mbit/s till samtliga lägenheter.

2013

 • Snörasskydd installerades på yttertaket.
 • Hyreslägenheternas badrum totalrenoverades (5 av 5 lägenheter).

2012

 • Klinkergolv läggs i tvättstugan.
 • A- och B-trapphusen målas om.
 • Inventering av samtliga lägenheters badrum och kök samt kontroll eventuellt värmeläckage vid fönster.

2011

 • Rensning av frånluftskanaler till lägenheter.
 • Stamspolning.
 • Saneringsfirman Nomor kontrollerar vinden efter skadedjur/mal. Inga mal eller skadedjur fanns att hitta på vinden.

2010

 • Inköp och installation av två stycken sophus.
 • Ny mangel installeras i tvättstugan.
 • Godkänd radonmätning.
 • OVK-besiktning i restauranglokal.

2009 – Bostadsrättsföreningen HSB Brf Kastanjeträdet 1 registreras 2008-09-23 och ombildningen slutfördes 2009-06-29.


2007 -> 2008

 • Yttertaket renoveras.

1986

 • Fasaden tilläggsisoleras och putsas.
 • El-installationer i och till lägenheterna byttes ut.
 • Balkongerna renoveras.

1985 -> 1986

 • Stambyte stående avloppsrör, samt byte av vattenrör.
 • Badrummen renoverades.