Mäklare

Uppdaterad 2024-06-10

HSB BRF Kastanjeträdet 1
Organisationsnummer: 769619-3387
Fastighetsbeteckning: Kastanjen 5
Fastighetens byggår: 1940
Föreningen registreras per den 2008-09-23 och ombildningen slutfördes 2009-06-29.
Föreningen består av 60 lägenheter varav 5 upplåts med hyresrätt och resterande med bostadsrätt.
Föreningen har även 3 kommersiella lokaler och 1 förråd.
Huset består av 2 trappuppgångar med 5 plan i varje uppgång. Om man önskar att få tag i ritningar till sin lägenhet finns dessa under fliken Dokument.

Styrelsen
Se fliken Styrelsen.

Styrande dokument
Årsredovisningar och stadgar, se fliken Dokument.

Beslut om avgiftshöjning
Avgiftshöjning med 12% från och med 2024-01-01

Underhåll och projekt
Se fliken Projekt och planerat underhåll.

Äger föreningen marken?
Ja

Delat ägandeskap
Delat ägandeskap accepteras utav föreningen med krav om minsta ägarandel om 10%.

Juridisk person
Juridisk person accepteras ej som medlem i föreningen.

Ansökan om medlemskap skickas till: HSB Kund- och Medlemsservice.

Avgift överlåtelse
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 3,5% av basbeloppet som debiteras bostadsrättshavaren (säljaren).

Avgift pantsättning
Föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 1,5% av basbeloppet som debiteras bostadsrättshavaren.

Avgiften
VA och värme ingår i avgiften.

Hemförsäkring och bostadsrättstillägg
Styrelsen understryker vikten av att medlemmar och hyresgäster alltid tecknar och innehar en giltig hemförsäkring. Genom föreningens fastighetsförsäkring hos TryggHansa ingår bostadsrättstillägget för respektive medlem.

Bredband, TV, Streamingtjänst och Telefoni
Föreningen har via Telenor en gruppanslutning för Bredband 500/500 mbit/s, TV-Paket – Basutbudet (för kanalutbud se Telenors hemsida), Telenor Stream (ingår kostnadsfritt) och telefoni. En avgift för Bredband på 125 kr/mån och för TV 89 kr/mån aviseras på månads-avin.

EL
Leverantör till fastighetens elnät är Vattenfall. Boende ansvarar för att beställa och inneha eget el-abonnemang hos en elleverantör.

Uppvärmning
Fjärrvärme.

Typ av fönsterglas i lägenheterna
2-glas med ett extra glas.

Vindsförråd
Till samtliga lägenheter i fastigheten hör ett vindsförråd utan lås. Förråden är märkta med samma interna tvåsiffriga nummer som lägenheten har och som också står på utsidan av respektive lägenhetsdörr.

Gemensamma utrymmen
Tvättstuga, cykelställ, cykelrum och takterrass.

Parkeringsplats
Föreningen har 6 st. egna parkeringsplatser. För aktuell köstatus kontakt HSB Kund- och Medlemsservice. Boende i föreningen anmäler sig till parkeringsköplats via MittHSB. I övrigt hänvisas den boende till boendeparkering via Solna Stad.