Överlåtelse och pantsättning

Överlåtelse av bostadsrätt
Varje form av överlåtelse av en bostadsrätt, även överlåtelse i form av arv och/eller gåva, ska godkännas av föreningens Styrelse. Blankett för överlåtelse finns hos HSB Kund- och Medlemsservice dit även den ifyllda blanketten skickas.

Avgift överlåtelse
Föreningen tar ut en överlåtelseavgift om 3,5% av basbeloppet som debiteras bostadsrättshavaren (säljaren).

Avgift pantsättning
Föreningen tar ut en pantsättningsavgift om 1,5% av basbeloppet som debiteras bostadsrättshavaren.